Intranet
Voordelen van Immensa

Driekleur Verzekeringen

Het bedrijf is voortgekomen uit een samenvoeging van diverse assurantiekantoren in Zeeland, waarvan de oorsprong veelal teruggaat tot in de jaren veertig in de vorige eeuw. Daarmee is Driekleur verzekeringen een echt Zeeuws bedrijf met een diepgewortelde positie in de Zeeuwse samenleving.

Driekleur verzekeringen adviseert klanten op het gebied van financiële dienstverlening en bemiddelt in de uit die adviezen voortvloeiende, voor de klant passende financiële producten.
Zo is Driekleur verzekeringen actief op het gebied van Schadeverzekeringen, Levensverzekeringen, Pensioenen, Hypotheken en aanverwante financiële producten.

De doelgroep bestaat uit zowel de zakelijke klanten als de particuliere klanten. Om haar adviesfunctie goed te kunnen uitoefenen streeft Driekleur verzekeringen nadrukkelijk naar het realiseren van een totaalrelatie met haar klanten.

Driekleur verzekeringen besteedt veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening o.a. door te voldoen aan alle wettelijke regelingen die voor het assurantiebemiddelingsbedrijf van toepassing zijn (vergunning van de AFM, verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering etc.)

Driekleur verzekeringen is lid van de beroepsorganisaties Adfiz en NVGA, ingeschreven bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH), bij de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) en bij de Stichting Financiële Dienstverlening (STFD) en is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).

Bekijk al onze partners